Quản trị kinh doanh là gì? Học gì và sau khi ra trường làm gì?

Đánh giá

Quản trị kinh doanh là gì? Chuyên ngành quản trị kinh doanh bạn sẽ học gì và ra trường sẽ làm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm giải quyết câu hỏi quản trị kinh doanh là gì nhé.

Chuyên ngành quản trị kinh doanh đang được rất nhiều giới trẻ quan tâm để định hướng chuyên ngành và tương lai cho bản thân. Nhưng nhiều bạn còn quá mông lung trước những câu hỏi về chuyên ngành, quản trị kinh doanh là gì?. Học gì và sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ được kiến thức cơ bản và quan trọng về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm:

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là gì? Học gì và sau khi ra trường làm gì? - Ảnh 1
Quản trị kinh doanh là gì? Khái niệm quản trị kinh doanh. Nguồn ảnh Internet.
Quản trị kinh doanh là thực hiện các hành vi quản trị trong lĩnh vực lĩnh vực lĩnh vực kinh doanh. Nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Quản trị kinh doanh bao gồm: Cân nhắc công việc, lập bảng thống kê, quy trình và tối hóa hiệu suất, quản ký hoạt động tiến độ kinh doanh bằng chính tư duy và quyết định.

Quản trị kinh doanh gồm chuyên ngành gì?

Quản trị kinh doanh là gì? Học gì và sau khi ra trường làm gì? - Ảnh 2
Quản trị kinh doanh bao gồm nhiều chuyên ngành. Nguồn ảnh Internet.

Quản trị kinh doanh bao gồm những chuyên ngành chính sau:

 • Quản trị kinh doanh tổng hợp
 • Quản trị chất lượng
 • Quản trị kinh doanh thương mại
 • Chuyên ngành ngoại thương
 • Chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh học những gì?

Quản trị kinh doanh là gì? Học gì và sau khi ra trường làm gì? - Ảnh 3
Quản trị kinh doanh học những gì?. Nguồn ảnh Internet.

Đối với bất kỳ một chuyên ngành nào thì cũng sẽ bắt buộc được đào tạo theo đúng quá trình chuẩn: Môn học đại cương, môn học cơ bản chuyên ngành và môn học học kỹ năng mềm, môn học chuyên sâu chuyên ngành.

Với chuyên ngành quản trị kinh doanh bạn cũng được đào tạo theo quy trình chuẩn của đào tạo chuyên nghiệp. Sau đây là danh sách các môn học từ đại cương đến chuyên sâu và những môn học bổ trợ cho đến khi bạn thực tập và tốt nghiệp:

 • Môn học đại cương

– Lý luận chính trị: Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lê Nin 1, những nguyên lý cơ bản CN Mac-Lê Nin 2, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Ngoại ngữ: Tiếng anh căn bản 1, tiếng anh căn bản 2, tiếng anh căn bản 3, tiếng anh căn bản 4, tiếng anh nâng cao 1, tiếng anh nâng cao 2, tiếng anh nâng cao 3, tiếng anh thương mại 1, tiếng anh thương mại 2, tiếng anh thương mại 3, tiếng anh thương mại 4.

– Tin học: Tin học đại cương

– Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng: Giáo dục thể chất 1, giáo dục thể chất 2.

 • Môn học cơ bản chuyên ngành

– Kiến thức cơ sở khối ngành: Ngành kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, quản trị học, giao tiếp tiếp kinh doanh

– Kiến thức cơ sở ngành: Nhập môn quản trị kinh doanh, môi trường kinh doanh quốc tế, tiếp thị căn bản, quan hệ kinh tế quốc tế

– Kiến thức ngành: Thống kê trong kinh doanh, nguyên lý kế toán, quản trị dự án, quản trị sự kiện, thương mại điện tử, quản trị chất lượng, quản trị tiếp thị

 • Kỹ năng mềm

– Kỹ năng làm việc hiệu quả

– Kỹ năng xây dựng kế hoạch và thực thi hiệu quả

– Kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng làm việc nhóm

– Kỹ năng giao tiếp

– Kỹ năng đàm phán và thuyết phục

– Kỹ năng sáng tạo tư duy

– Kỹ năng quyết định giải quyết vấn đề

– Kỹ năng phân tích vấn đề và logic hóa vấn đề

 • Kiến thức bổ trợ

– Ngoại ngữ

– Luật kinh tế

– Thị trường chứng khoán

– Thanh toán quốc tế

– Kế toán quản trị

 • Các môn chuyên sâu ngành

– Quản trị dự án

– Đạo đức kinh doanh

– Hệ thống sản xuất tinh gọn

– Quản trị nguồn nhân lực

– Quản trị tài chính

– Quản trị Marketing

– Hành vi tổ chức

– Quản trị chất lượng I

– Nghiên cứu thị trường

– Quản trị rủi ro

– Quản trị chiến lược.

Cơ hội việc làm sau khi ra trường

Quản trị kinh doanh là gì? Học gì và sau khi ra trường làm gì? - Ảnh 4
Cơ hội việc làm quản trị kinh doanh. Nguồn ảnh Internet.

Sau khi được đào tạo chương trình chuẩn, sinh viên tốt nghiệp ra trường chuyên ngành quản trị kinh doanh sẽ có thể xin vào làm trong các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và những cụ thể công việc như sau:

Xem thêm mẫu Cv giới thiệu bản thân: 

 • Chuyên viên xây dựng và phát triển các hợp đồng ngoại thương.
 • Kiểm soát tài chính trong quá trình hoạt động.
 • Xây dựng chiến lược và lập kế hoạt để tiếp thị.
 • Mở rộng và tìm kiếm nguồn lực kinh doanh.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm và các dịch vụ sử dụng trong doanh nghiệp và nước ngoài.
 • Chuyên viên làm việc tại các phòng ban như: hành chính nhân sự, phòng kinh doanh, marketing, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.
 • Làm giảng viên quản trị kinh doanh và các môn liên quan tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm.

Có thể bạn quan tâm:

Với những chia sẻ trên chắc chắn sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ, quản trị kinh doanh là gì , những chuyên ngành học và trong quá trình học sẽ học những gì. Đặc biệt, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Tuệ Tâm

Đánh giá